Jihomoravská síť podpory nadání

Mgr. Dana Veselá Ph.D.

koordinátor podpory nadání

tel: 543541270
tel: 770181771
E-mail: dana.vesela2@npi.cz

Priority Jihomoravského kraje:

 • snažit se o maximální podporu pedagogů, kteří chtějí věnovat své úsilí rozvoji nadání u dětí (počínaje pedagogy mateřských škol) - t.j. umožnit žákům v Jihomoravském kraji v co nejširším měřítku rozvíjet svůj potenciál 
 • podpořit další vzdělávání pedagogů, které bude zacíleno nejen na diagnostiku nadání, na to, jak nadání rozpoznat, ale i na konkrétní možnosti, příklady dobré praxe, jak nadaného rozvíjet
 • zintenzivnit spolupráci v kraji - informovat se vzájemně o aktivitách nabízených nadaným napříč organizacemi

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Člen krajské sítě
*

Klub nadaných dětí při ZŠ a MŠ Didaktis s.r.o., Brno

*

Klub nadaných dětí při ZŠ Sirotkova, Brno

Člen krajské sítě
*

Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38

Podpora žáků na 1. stupni formou práce v meziročníkových skupinkách a předávání znalostí napříč třídami 1. stupně. Spolupráce starších žáků s mladšími. Samostatné předměty na 2. stupni – např. Seminář z matematiky. Podpora a příprav žáků na předmě...

Klub nadaných dětí Všeználek, Brno

*

Klub nadaných dětí při ZŠ Salmova, Blansko

Člen krajské sítě
*

Klub nadaných dětí při ZŠ JUDr. Josefa Mareše, Znojmo

*

Klub nadaných dětí při ZŠ Mládeže, Znojmo

Člen krajské sítě
*

Klub nadaných dětí při ZŠ Pražská, Znojmo

*

ICM Pohořelice

Člen krajské sítě
*