Jihomoravská síť podpory nadání

Mgr. Dana Veselá Ph.D.

koordinátor podpory nadání

tel: 543541270
tel: 770181771
E-mail: dana.vesela2@npi.cz

Priority Jihomoravského kraje:

 • snažit se o maximální podporu pedagogů, kteří chtějí věnovat své úsilí rozvoji nadání u dětí (počínaje pedagogy mateřských škol) - t.j. umožnit žákům v Jihomoravském kraji v co nejširším měřítku rozvíjet svůj potenciál 
 • podpořit další vzdělávání pedagogů, které bude zacíleno nejen na diagnostiku nadání, na to, jak nadání rozpoznat, ale i na konkrétní možnosti, příklady dobré praxe, jak nadaného rozvíjet
 • zintenzivnit spolupráci v kraji - informovat se vzájemně o aktivitách nabízených nadaným napříč organizacemi

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Institut pedagogického vývoje a inovací

*

JCMM, z. s. p. o.

Člen krajské sítě
NA JIŽNÍ MORAVĚ působí specializované zájmové sdružení JCMM. Zaměřuje se na podporu nadaných studentů i profesionálů pro vědu, a to zejména v oborech orientovaných na přírodní vědy, matematiku, IT, techniku a medicínu. Organizace spojuje studenty, uč...

ZŠ Křídlovická, Brno

*

Klub Zvídálek, ZŠ Křídlovická, Brno

*

ZŠ Úvoz, Brno - skup. výuka mimoř. nadaných dětí IQÁČEK

*

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Člen krajské sítě SIPON
Letní školy a celostátní semináře, jednodenní semináře, tematické exkurse

Klub šikovných dětí Masarka,ZŠ Masarova, Brno

*

Klub šikovných dětí při ZŠ Velká Bíteš

Člen krajské sítě
*

Gymnázium Brno-Řečkovice

Člen krajské sítě
*

Gymnázium Brno, tř. kpt. Jaroše

Člen krajské sítě
*