Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, p.o.

Gymnázia, KSPN
*

Církevní gymnázium Německého řádu

Gymnázium

Gymnázium F. X. Šaldy

Proškolení celého pedagogického sboru v oblasti nadání DVPP. Popora nadaných žáků v rámci DVPP, např. Kurz virtuální a rozšířené reality pro žáky.

Katolické gymnázium Třebíč

Základní škola, Gymnázia, KSPN SIPON
Příprava studentů na nejrůznější soutěže, vedení kroužků, exkurze, stáže, SOČ - ve spolupráci s dalšími subjekty...

Gymnázium Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod www.ghb.cz
Základní škola, Gymnázia, KSPN KKS SIPON
Podpora nadaných žáků školy, spolupráce s Mensou, organizace krajského kola logické a biologické olympiády, zájmové kroužky pro žáky i veřejnost, činnost badatelského centra. Pro humanitně orientované žáky je v nabídce dramatický kroužek či umělecký ...

Gymnázium Jihlava

Gymnázia, KSPN KKS SIPON
vzdělávání středoškolských studentů, semináře a organizace krajských kol olympiád, přednášková činnost, práce v přírodovědné laboratoři

Gymnázium J. K. Tyla

Gymnázia,
*

První soukromé jazykové gymnázium

Gymnázia,
*

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

*

Gymnázium Brno, tř. kpt. Jaroše

Gymnázia, KSPN
*