Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Neuron - Nadační fond Na podporu vědy

Nestátní nezisková organizace,
*

Mensa; Centrum nadání, o.p.s.

Nestátní nezisková organizace, KKS
*

Akademie nadání, o.s.

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Techmania Science centrum

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

AMAVET - Festival vědy a techniky

Pardubice 0
Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Kroužky VÝCHODNÍ ČECHY

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Mensa České republiky

Nestátní nezisková organizace, KSPN KKS
*

Hroznatova akademie - centrum kultury a vzdělání

Nestátní nezisková organizace, KSPN
Hroznatova akademie je malým, kulturně vzdělávacím centrem při Kanonii premonstrátů Teplá

Vzdělávací centrum Turnov

Nestátní nezisková organizace, KSPN SIPON
vzdělávací programy, informační služby, poradenské služby, projekty

Nadační fond Cesta talentu

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*