Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Techmania Science centrum

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

AMAVET - Festival vědy a techniky

Pardubice 0
Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Kroužky VÝCHODNÍ ČECHY

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Mensa České republiky

Nestátní nezisková organizace, KSPN KKS
*

Hroznatova akademie - centrum kultury a vzdělání

Nestátní nezisková organizace, KSPN
Hroznatova akademie je malým, kulturně vzdělávacím centrem při Kanonii premonstrátů Teplá

Vzdělávací centrum Turnov

Nestátní nezisková organizace, KSPN SIPON
vzdělávací programy, informační služby, poradenské služby, projekty

Nadační fond Cesta talentu

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Chaloupky o.p.s.

Nestátní nezisková organizace, KSPN SIPON
- soutěže (ekologická olympiáda, zlatý list) - ekologické výukové programy (denní i pobytové) - ochranářské tábory, řemeslné tábory - DVPP, specializační studium koordinátorů EVVO - Publikační činnost Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemstv...

Krajský šachový svaz Vysočina

Nestátní nezisková organizace, SIPON
Zřizujeme Šachové centrum talentované mládeže v Kraji Vysočina, které pečuje o šachové talenty v Kraji Vysočina.

Uskupení Tesla

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*