Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Základní Škola Ostrovní Štětí

kroužky, konzultace

Základní škola, Klášterec nad Ohří, Krátká 676, okres Chomutov

Klášterec nad Ohří 0
Základní škola,
*

Technický klub mládeže Litoměřice

Středisko volného času, KSPN SIPON
Celoroční činnost v odborných sekcích, pořádání soutěží a vzdělávacích akcí, přednášková činnost, účast na soutěžích v oblasti jednotlivých odborností na regionální, krajské i celorepublikové úrovni. Spolupráce se školami a firmami v regionu. Budován...

ZŠ Na Stráni, Děčín IV

Základní škola,
*

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí n.L.

Ústí n.L. 0
Středisko volného času,
*

Gymnázium Slaný

*

ZŠ Václava Havla Poděbrady

Základní škola, KSPN
*

ZŠ T.G. Masaryka Milovice

Základní škola, KKS
Podpora nadání je v naší škole poskytována již 5. rokem, kdy se snažíme žáky rozvíjet.

ZŠ Jílové u Prahy

Základní škola,
*

Krajský úřad Středočeského kraje

Státní správa a samospráva, KSPN
*