Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

ZŠ T. Stolzové

Základní škola, KSPN
Jsme proinkluzivní škola. Věnujeme se žákům se vzdělávacími potřebami PO 1 - PO 3, tzn. i žákům s nadáním.

ZŠ Jungmannovy sady

Základní škola, KSPN
*

3.ZŠ u Říčanského lesa Říčany

Základní škola, KSPN KKS
Vnímáme, že inteligentní jedinec snáze vymyslí a vytvoří cosi originálního. Inteligence i tvořivost mají vliv na míru nadání. Člověk současně může být více nadán rozumově nebo být spíše tvůrčím talentem. Žákům pomáháme nadání v sobě objevovat a rozví...

ZŠ Kamenné Žehrovice

Základní škola,
*

biocev Vestec

*

Vědeckotechnický park Roztoky

*

ZŠ a MŠ Dvory

Mateřská škola, Základní škola,
*

ZŠ a MŠ Kamenný Přívoz

Mateřská škola, Základní škola,
*

ZŠ a G Opengate, Říčany

Základní škola, Gymnázia, KKS
Podpora rozvoje talentu a nadání na škole Open Gate.

ZŠ Slovenská

Základní škola na Praze 2