Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

PPP a SPC Semily

*

ZŠ Mozarova a Arbesova, Jbc

Základní škola, KSPN
*

ZŠ Třebíč, Horka-Domky

Základní škola, KSPN
*

ZŠ Seifertova Jihlava

Základní škola, KSPN
*

ÚTAM AV ČR, v. v. i., Centrum excelence Telč

Vědecké,
*

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

*

ZŠ Hálkova Humpolec

Základní škola,
*

ZŠ Týnská Třebíč

Základní škola, KSPN
*

Katolické gymnázium Třebíč

Základní škola, Gymnázia, KSPN SIPON
Příprava studentů na nejrůznější soutěže, vedení kroužků, exkurze, stáže, SOČ - ve spolupráci s dalšími subjekty...

Umění v práci, s. r. o.

*