Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249

Základní škola, KSPN SIPON
Škola podporuje žáky v jejich kreativitě a seberealizaci hlavně v naukových předmětech a profesní orientaci.

Základní škola Hradištko

Základní škola, KSPN SIPON
Všichni žáci mají mít stejnou šanci na rozvoj svého potenciálu.

Základní umělecká škola Habartov

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, si pohrává s heslem, že i na malém městě "lze udělat spousta muziky".

Základní umělecká škola Horní Slavkov

Ostatní, KSPN
Základní umělecká škola Horní Slavkov nabízí vzdělávání ve čtyřech uměleckých oborech (hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický).

Základní škola Sokolov, Švabinského

Základní škola, KSPN KKS
Základní škola Sokolov, Švabinského 1702 je školou, která je zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů.

Qiido Education, s.r.o.

Poradny, KSPN KKS
Patron nadaných dětí

Svět vzdělání, z. s.

Ostatní, KSPN KKS

Škola Můj projekt Mánesova - gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o.

Mateřská škola, Základní škola, Gymnázia, KSPN KKS
V naší škole realizujeme inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Tento ucelený systém umožňuje dětem rozvíjet odpovědnost za sebe a za svět kolem nich.

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary

Základní škola je od roku 2023 zapojena do systému podpory nadání.

Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola, KSPN
Naše škola vytváří prostředí, které podporuje růst a rozvoj každého jedince. Náš pedagogický sbor se skládá z kvalifikovaných a zkušených učitelů, kteří absolvovali vzdělání k podpoře nadání, neustále se vzdělávají a mají dostatek dalších zdrojů pro ...