Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Jihočeský vědeckotechnický park

České Budějovice jvtp.cz
Výzkumná a vzdělávací, KSPN
Vyhledávání a podpora vzdělávacích aktivit, soutěž JihoCzech.cz

Základní škola Jeseník

Základní škola, KSPN
Základní škola

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Ostatní, KSPN
Oblastní galerie Vysočiny usiluje o to být živou multifunkční institucí, aktivní součástí aktuálního kulturního dění, zázemím pro jeho podporu, rozvoj a reflexi. Příjemným místem, kde široká škála návštěvníků od nejmenších až po ty dříve naroze...

Zlínský kraj, odbor školství, mládeže a sportu

*

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice

Základní škola, KSPN KKS
*

Základní škola Vsetín, Sychrov

Základní škola, KSPN KKS
*

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí

Základní škola, KSPN KKS
*

Základní škola Šumice, okres Uherské Hradiště

Základní škola, KSPN KKS
*

Základní škola, Staré Město

Základní škola, KSPN KKS
*

Základní škola a Mateřská škola Prakšice

Mateřská škola, Základní škola, KSPN KKS
*