Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Qiido Education, s.r.o.

Poradny, KSPN KKS
Patron nadaných dětí

Svět vzdělání, z. s.

Ostatní, KSPN KKS

Škola Můj projekt Mánesova - gymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o.

Mateřská škola, Základní škola, Gymnázia, KSPN KKS
V naší škole realizujeme inovativní český vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Tento ucelený systém umožňuje dětem rozvíjet odpovědnost za sebe a za svět kolem nich.

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary

Základní škola je od roku 2023 zapojena do systému podpory nadání.

Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola, KSPN
Naše škola vytváří prostředí, které podporuje růst a rozvoj každého jedince. Náš pedagogický sbor se skládá z kvalifikovaných a zkušených učitelů, kteří absolvovali vzdělání k podpoře nadání, neustále se vzdělávají a mají dostatek dalších zdrojů pro ...

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

Základní škola, KSPN
V naší škole máme popsánu péči o nadané žáky v rámci ŠVP. Vizi podpory nadání sestavilo školní poradenské pracoviště pod vedením ředitelky školy. Velká část pedagogů 1. stupně zvládne nominovat výrazně nadané žáky, a to s ohledem na více typů nadání...

ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Hradec Králové

Mateřská škola, Základní škola, KSPN
-

ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

Základní škola, KSPN
-

ZŠ Pod Montací, Náchod

Základní škola, KSPN
-

ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou

Základní škola, KSPN
-