Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945

Mateřská škola, KSPN KKS SIPON
*

Mateřská škola Valašské Meziříčí

Mateřská škola, KSPN KKS SIPON
*

Hvězdárna Valašské Meziříčí

Výzkumná a vzdělávací, KSPN KKS SIPON
*

Gymnázium Uherské Hradiště

Uherské Hradiště https://www.guh.cz/
Gymnázia, KSPN KKS SIPON
*

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace

Gymnázia, Střední škola, KSPN
Škola pracuje s identitou každého žáka: "Víme, že každý žák je jedinečná osobnost. Proto se snažíme rozvíjet jejich přirozený talent, nadání a tvořivost při zohledňování jejich možností tak, aby přinášeli prospěch jak jim samým, tak společnosti ve kt...

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

Gymnázia, Střední škola, KSPN
Individuální podpora nadaným žákům formou mentoringu. Na škole funguje Koordinátor péče o nadané, od letošního školního roku realizován podporující program Quo vadis.

Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8 Brno

Základní škola, KSPN
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků deklarující: "Žáky učíme nejen přemýšlet a diskutovat, ale také obstát v testech."

Mateřská škola Brno, Záhumenice 1

KSPN KKS

Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

MŠ Ostrava-Hrabůvka, Adamusova 7, p. o.

Mateřská škola, KSPN
Mateřská škola