Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Státní správa a samospráva, KSPN KKS

Severočeské muzeum v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace Libereckého kraje

LIBERECKÝ INSPEKTORÁT ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

LIBERECKÝ INSPEKTORÁT ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Statutární město Liberec

Odbor školství a sociálních věcí

KÚ LK

Státní správa a samospráva, KKS
Oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti - talentované a nadané děti a mládež, soutěže, dotace.

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouc

Psychologické vyšetření nadání u dítěte

Krajský Úřad Pardubického kraje

Státní správa a samospráva, KSPN KKS

Krajský úřad Vysočina

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
Krajský úřed Vysočina

Základní škola a Mateřská škola Píšť, příspěvková organizace

Mateřská škola, Základní škola, KSPN
Chápeme školu jako živý organismus a jako věc veřejnou. Kdykoli rádi uvítáme rodiče a osobně je seznámíme s provozem školy, způsobem výuky, nabídkou mimoškolních aktivit, činností školní družiny apod. Jsme otevřeni spolupráci s dalšími školami i inst...

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní

Cílem Dětské technické univerzity je připravit ucelený program celoročních volnočasových aktivit pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.