Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Gymnázium Jana Palacha

Gymnázia, KSPN
Gymnázium na Praze 1

Mensa gymnázium

Gymnázium na Praze 6

ZŠ nám. Curieových, Praha 1

Základní škola, KSPN KKS SIPON
ZŠ na Praze 1

Centrum nadání

Nestátní nezisková organizace,
Obecně prospěšná společnost

15. ZŠ Plzeň

Rozšířený výběr vzdělávacích modulů v oblasti hudební, výtvarné a přírodovědné

ZŠ Holýšov

Základní škola,
*

Mateřská škola POHÁDKA Zbůch, okres Plzeň – sever, p.o.

Mateřská škola, KSPN
Již děti v MŠ projevují v různých oblastech jisté formy nadání. Proto je třeba jim nabízet cílené aktivity pro podchycení a prohloubení jejich zájmu již před vstupem do ZŠ. Zde hraje důležitou úlohu přístup učitelky a součinnost rodičů. Máme zkuš...

ZŠ a MŠ Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

Mateřská škola, Základní škola, KSPN KKS
Škola se zaměřuje na rozvoj potenciálu u všech žáků, nadaným žákům nabízí podněty k prohloubení jejich schopností a dovedností (víceúrovňová zadání v hodinách, projektové vyučování, kroužek logického myšlení)

MŠ Štěnovice

Mateřská škola, KSPN KKS
Škola podporuje děti vykazující známky nadání a směřuje k zajištění podmínek pro co největší využití potenciálu všech dětí.

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

*