Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, p.o.

Gymnázia, KSPN
*

Soukromá základní škola, s.r.o.

Základní škola, KSPN
*

Vlastivědné muzeum Jesenicka

Muzeum

Dům dětí a mládeže Německého řádu

Středisko volného času, KSPN KKS
Dům dětí a mládeže

Pevnost poznání

Ostatní, KSPN KKS
Interaktivní muzeum vědy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Magistrát města Olomouce

Odbor školství magistrátu města Olomouce

Magistrát města Přerova

Odbor sociálních věcí a školství magistrátu města Přerova

Magistrát města Šumperka

Oddělení školství magistrátu města Šumperka

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje

Poradny, KSPN KKS
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Vysoká škola, KSPN KKS
Univerzita