Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy

*

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY

Gymnázia, KSPN KKS
*

Gymnázium L. Pika, Plzeň

Nadané žáky podporuje poradenský tým školy.

Akademie nadání, o.s.

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Klub nadaných dětí při ZŠ Easy Start, Plzeň

*

Hvězdárna a planetárium Plzeň

Organizace, vlastnící astronomickou techniku, pomocí které dokáže nahlédnout do blízkého i vzdáleného vesmíru, a předvést zájemcům fascinující svět kolem nás.

Gymnázium Stříbro

Gymnázia, KSPN
Ředitel Gymnázia Stříbro svým přístupem působí na vytváření podmínek pro vzdělávání nadaných žáků, ředitel je pobídkou pro učitele a zároveň podporou inovací ve výuce. Všichni učitelé mají zájem povzbuzovat žáky k většímu úsilí. Jsou si také vědomi, ...

Techmania Science centrum

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

*

ZŠ Staňkova 128

Základní škola, KSPN KKS
*