Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Gymnázium Brno-Řečkovice

Gymnázia, KSPN
*

Klub šikovných dětí při ZŠ Velká Bíteš

Základní škola, KSPN
*

Klub šikovných dětí Masarka,ZŠ Masarova, Brno

*

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s.

Nestátní nezisková organizace, KSPN SIPON
Letní školy a celostátní semináře, jednodenní semináře, tematické exkurse

ZŠ Úvoz, Brno - skup. výuka mimoř. nadaných dětí IQÁČEK

*

Klub Zvídálek, ZŠ Křídlovická, Brno

*

ZŠ Křídlovická, Brno

*

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM)

*

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU

*