Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Středisko volného času, Ostrava-Zábřeh, p.o.

Středisko volného času, KSPN
*

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Střední škola, KSPN
*

Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

Mateřská škola, KSPN
Již od roku 2016 funguje v MŠ Dvořákova - Klub nadaných dětí, jehož cílem je prostřednictvím IQ testů vyhledat talenty a následně se jim věnovat. Intelektová hranice byla stanovena na 120 a výše.

Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava-Zábřeh, p.o.

Poradny, KSPN KKS
*

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj

Státní správa a samospráva, KSPN KKS
*

Mensa České republiky

Nestátní nezisková organizace, KSPN KKS
Mensa byla založena roku 1946 v Oxfordu jako organizace sdružující lidi s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Je to mezinárodní nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.

ZŠ Frýdek-Místek, Československé armády 570

Základní škola, KSPN
*

ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3, p.o.

Mateřská škola, Základní škola, KSPN
*

EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o.

Ostrava-Vítkovice www.edin.cz
Mateřská škola, Základní škola, KSPN
* - vzhledem k malému počtu dětí ve třídě vytváří škola harmonické prostředí, které umožňuje pedagogům plně a individuálně se dětem věnovat - každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost - usilujeme o jeho rozvoj s ohledem na věkové zvláštnosti, po...