Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

ZŠ Úvoz, Brno - skup. výuka mimoř. nadaných dětí IQÁČEK

*

Klub Zvídálek, ZŠ Křídlovická, Brno

*

ZŠ Křídlovická, Brno

Základní škola, KSPN KKS
*

JCMM, z. s. p. o.

NA JIŽNÍ MORAVĚ působí specializované zájmové sdružení JCMM. Zaměřuje se na podporu nadaných studentů i profesionálů pro vědu, a to zejména v oborech orientovaných na přírodní vědy, matematiku, IT, techniku a medicínu. Organizace spojuje studenty, uč...

Institut pedagogického vývoje a inovací

*

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU

*

Centrum MU pro rozvoj nadaných dětí v Jm kraji (Nadané děti)

Vysoká škola, Vědecké, KSPN SIPON
- Diagnostika nadaných dětí, poradenství rodičům těchto dětí - Vzdělávání pedagogů, psychologů a speciálních pedagogů v práci s nadanými dětmi formou konferencí, seminářů a workshopů - Vzdělávání pregraduálních studentů psychologie v tématu nadání ...

Mensa České republiky

Nestátní nezisková organizace, KSPN
*

DDM Brno, Helceletova, p.o.

*

SVČ Lužánky

Středisko volného času, KSPN
*