Konzultace

Pokud není uvedeno jinak kontaktujte za účelem konzultace pracovníky Talentcentra nebo koordinátory podpory nadání

Nabízíme konzultace k: 

  • systému podpory nadání na škole a koordinátorovi podpory nadání na škole 
  • identifikaci nadání a spolupráci s poradnami 
  • vhodným a dostupným volnočasovým aktivitám pro motivované žáky 
  • využití šablon OPVVV pro podporu nadání na vaší škole k programu Talnet www.talnet.cz 
  • možnostem rozvoje školy v rámci regionálních programú MAP, KAP... a v rámci krajských strategií 
  • vybraným soutěžím vyhlašovaným MŠMT http://talentovani.cz/souteze 
  • případně můžete využít poradnu na tomto webu