Užitečné informace

Zde uvádíme zdroje a linky na různé materiály, které Vám pomohou začít na škole vytvářet systém podpory nadání. Pro přehlednost jsme je rozdělili do několika skupin, nebo kapitol. 

V úvodu jsou odkazy na základní informace a další rozcestníky. 

Vyhledávání a identifikace nadání je další oblast, najdete tam linky na materiály použitelné k pedagogické identifikaci nadání v jeho nominační fázi. 

Péče o NŽ ve škole vás nasměruje k materiálům využitelným pro práci s nadáním ve výuce.

Legislativa – co a za jakých podmínek můžete v rámci školu podniknout pro rozvoj nadání.

Spolupráce s síťování – školy mohou získat podporu z krajských sítí podpory nadání  (NIDV), PPP, Mensy ČR a dalších organizací. 

Využijte i volnočasové přiležitosti k tomu, aby se vaši žáci rozvíjeli a vaše škola z toho profitovala.

Úvod

Podpora nadání na MŠMT - rozcestník 

Odborný časopis Svět nadání 

Metodické materiály pro pedagogy 

Vyhledávání a identifikace

Publikace Vyhledáváme rozumově nadané žáky 

POSUZOVACÍ ŠKÁLY A DIDAKTICKÉ TESTY K VYHLEDÁVÁNÍ NADANÝCH ŽÁKŮ (IDENA) 

Screeningová metoda NOMI TIM - Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice (3. - 5- třída). 

Invenio - online systém screeningu profilu schopností žáků 1.-5. tříd pomocí počítačových her. 

Péče o NŽ ve škole

Výborná metodická příručka a pracovní listy Nadání je třeba rozvíjet 

Možnost napsat si o materiály k rozvoji nadání na ZŠ Hálkova, Olomouc. 

Legislativa

Starší ale v principech aktuální příručka Tvoříme IVP pro NŽ 

Právní a stretegické dokumenty ke vzdělávání NŽ na webu talentovani.cz 

Spolupráce a síťování

Standart komplexní diagnostiky mimořádného (intelektového)nadání. Zajímavý materiál k diagnostice nadání. Kromě návodů pro poradenské pracovníky se tam píše i o spolupráci poradny a pedagogů. 

Metodika péče o (mimořádně) nadané děti, žáky a studenty s PAS (poruchy autistického spektra). 

Mensa ČR  a stránky dětské Mensy 

Aktivity Centra rozvoje nadaných dětí. Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, ktedra psychologie, FSS MU, Brno

Hledejte partnery v krajských sítích podpory nadání. Seznam projektů podpořených MŠMT může být zdrojem kontaktů na zajímavé aktivity pro Vaše žáky. 

Volnočasové aktivity v podpoře nadání

Přehled aktuálně realizovaných aktivit pro žáky. Seznam organizací rozvíjejících nadání žáků. Science centra