Spolupráce a síťování

Pokud není uvedeno jinak kontaktujte za účelem konzultace pracovníky Talentcentra nebo koordinátory podpory nadání

  • zprostředkování relevantních informací z oblasti podpory nadání 
  • zprostředkování informací z vaší školy do sítě a k veřejnosti 
  • možnost zveřejňovat informace o vaší škole, organizaci  a aktivitách na talentovaní.cz (link na formulář)
  • zapojení do krajských a nadregionálních aktivit 
  • podpora vašich aktivit z oblasti rozvoje žáků - propagace a možná spolupráce