Školy

Zde zveřejňujeme školy, které podle našich informací vytvářejí nadstandardní podmínky pro rozvoj nadání. Zkušenosti konkrétních osob se ale mohou lišit v závislosti na učiteli, který opatření uvádí do praxe, třídnímu kolektivu, osobnosti žáka, jeho preferovaného učebního stylu, atd. Přehled škol tedy není vyčerpávající a úplný.

Budeme rádi, když své pozitivní zkušenosti se školami, které dobře pracují s nadáním, sdělíte na email: tutr@nidv.cz. Případně se můžete vyjádřit v diskuzi na Fóru.

Základní škola Česká Ves

Česká Ves 0
Základní škola,
*

Základní škola Jeseník

Základní škola,
*

Člen KKS - Univerzita Palackého v Olomouci

Vysoká škola, KSPN
*

Člen KKS -Hálkova ZŠ

Základní škola, KSPN
*

člen KKS - Atlas Bios, SVČ, Přerov

Středisko volného času, KSPN KKS SIPON
pravidelná činnost - kroužky, kurzy a kluby každoročně opakovaná příležitostná činnost - exkurze, sustředění, táborová činnost, soutěže MŠMT (organizace -regionálních, okresních, krajských) soutěže vlastní nebo v spolupráci s jinými ubjekty, SOČ, ek...

člen KKS - DDM Olomouc

Středisko volného času, KSPN
*

člen KKS - MŠ Veselá školka, Šumperk

Mateřská škola, KSPN
*

člen KKS - CGNR (gymnázium)

Gymnázia, KSPN
*