• Pedagogové
    Pedagogové

Kalendář akcí

Aktuality

Poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátrů pro nadané k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NPI ČR a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky.