ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64, p.o.

  • Základní škola

http://www.zsprovaznicka.cz/
Přihlášení
Provaznická 64/831, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Mgr. Libuše Přikrylová, Mgr. Petra Stašková, Ing. Hana Šabršulová
Tel.: 596789850
Tel.: 736609032
zsprovaznicka@seznam.cz
Člen KSPN
výuku AJ a práce na PC od 1. ročníku tzv. digitální hnízda ve třídách (notebooky s připojením na internet pro práci žáků ve výuce) další cizí jazyk od 7. roč. (ruský, francouzský, německý) široký výběr volitelných předmětů (konverzace v AJ, RJ, FJ, informatika, literární, sportovní, ekologický aj.) projektovou výuku, progresivní metody učení organizaci tématických odpolední ( exkurze, pokusy, soutěže, vzdělávací dílny, besedy s odorníky aj.) kvalifikovanou pomoc speciálního pedagoga nadaným žákům i žákům se speciálními poruchami učení využití školního informačního centra s nadstandartně vybavenou knihovnou s celodenním provozem a programem do 18,00 hod. - zdarma  příjemné a podnětné prostředí, spolupracující atmosféru kmenové i odborné učebny vybavené moderní audiovizuální technikou (interaktivní tabule, noteboky, vizualizéry, dataprojektory aj.) velkou školní zahradu s naučnou stezkou, skleníkem, ekologickou učebnou, učebnou v přírodě školní poradenské pracoviště školní jídelnu s možností dietní a bezlepkové stravy bohatý program ve školní družině velký výběr kroužků odpolední a víkendové akce ve spolupráci s rodiči - zájezdy do zahraničí, cyklovýlety, lyžařské zájezdy, turiskika, pasování prvňáčků, akce s posezením u táboráku  mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí v rámci projektu Comenius (Polsko, Slovensko, Turecko) ozdravné pobyty, výuku plavání ve 2. a 3. roč., lyžařské výcvikové kurzy zapojení do mnoha projetů od městských až po mezinárodní netradiční trávení přestávek – hrací koutky, ping-pong, stolní fotbal, knihovna, za příznivého počasí pobyt na školním hřišti automat na mléčné výrobky, /ovoce a zeleninu - zdarma/ spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou a dalšími institucemi: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Science centrum Ostrava nakladatelství Fraus Mensa ČR Výuku doplňují akce různých institucí dle aktuální nabídky Divadlo moravskoslezské, loutkové, ostravská kina Hvězdárna a planetárium Ostrava ZOO Ostrava FAUST, Renarkon Městská policie, Hasičský záchranný sbor, Červený kříž Tereza, VITA, OZO, ČEZ Lesní škola SCIO