Gymnázium Žatec

  • Gymnázia

www.gymnaziumzatec.cz/
Studentská 1075, 438 01 Žatec
Mgr. Miluše Botková
Tel.: 415740592
Tel.: 000000000
botkova@gymnaziumzatec.cz
Člen SIPON

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci základních a středních škol, dospělí

Rozsah působnosti: místní, regionální

Typ talentcentra: vzdělávací

Zaměření oborové: bez zaměření

Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Poskytujeme  vzdělávací a zájmové aktivity. Nabízíme možnost účasti v různých kroužcích organizovaných podle zájmu žáků školy, některé aktivity jsou určené pro zájemce z řad žatecké veřejnosti.

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Nabízíme možnost rozvoje nadaným žákům v následujících kroužcích: deskové hry, mladý žurnalista, čeština trochu jinak, šachový kroužek, kroužek fyziky, kroužek informatiky. 
Pravidelně připravujeme a realizujeme účast talentových žáků na řadě soutěží. Jsou to olympiády organizované MŠMT, dále matematické a fyzikální soutěže (Klokan, Pythagoriáda, Archimediáda, matematická mezinárodní soutěž Adama Riese, Jáma lvová, Logická olympiáda). Každoročně se zapojujeme do Dějepisné soutěže gymnázií a přes krajské postupové kolo se opakovaně zúčastňujeme Mezinárodního kola této soutěže v Chebu. Dále se úspěšně zapojujeme do Eurorebusu a dalších, i uměleckých soutěží. Naši žáci pravidelně se svými pracemi SOČ postupují do vyšších kol soutěže. V oblasti jazyků připravujeme žáky na účast v soutěži Puškinův památník, účastníme se soutěží Angličtinář a Němčinář roku a řady literárních soutěží. Provádíme diferenciaci jazykově nadaných žáků, kteří procházejí rozšířenou výukou cizího jazyka. Pro zájemce pořádáme jazykové kurzy a zahraniční výjezdy. Aktivně vyhledáváme zajímavé soutěže a projekty a podporujeme naše žáky v účasti.


Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Mgr. Miluše Botková – výchovná poradkyně a koordinátor pro péči o zaostávající a talentované žáky, kroužek Čeština trochu jinak.
Mgr. Kamila Kuffová – deskové hry, Mladý žurnalista, koordinátor spolupráce s Mensou, příprava na Dějepisnou soutěž v Chebu
Mgr. Lenka Kafková – koordinátor soutěží v českém jazyce a literárních soutěžích
Ing. Jan Hampejs – šachový kroužek, matematické soutěže
Mgr. Alena Zimmermannová -  fyzikální kroužek
Libor Kuffa – kroužek informatiky
Mgr. Dagmar Vlčková – zeměpisné soutěže (Eurorébus)
Mgr. Zuzana Honsová -  školní koordinátor SOČ
Mgr. Alena Brožovská – koordinátor soutěží a akcí ANJ
Mgr. Mária Zajícová -  koordinátor soutěží v NEJ a RUJ
Mgr. Jaroslava Raganová - koordinátor matematických a přírodovědných soutěží
 

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

PPP Ústeckého kraje pobočka Žatec - spolupráce v oblasti odborných poradenských aktivit 
ZUŠ Žatec 
Mensa ČR
 

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

Pravidelné umisťování žáků na předních místech krajských kol různých soutěží.

Referenční osoby

PPP Žatec

Finanční náročnost účasti cílových skupin

0