NÚV - Sekce pedagogicko-psychologického poradenství

  • Státní správa a samospráva

www.nuv.cz
Novoborská 372/8, 19000 Praha
Mgr. Světlana Durmeková, PhD.
Tel.: 283881250
Tel.: 0
svetlana.durmekova@nuv.cz
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: pedagogičtí pracovníci, zejména psychologové a speciální pedagogové Rozsah působnosti: celostátní Typ talentcentra: vzdělávací, informační, koordinační, jiné Zaměření oborové: psychologie, (speciální) pedagogika Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Sekce 3 (dříve oddělení 2.5) NÚV (a předtím samostatný subjekt IPPP ČR) poskytuje metodickou podporu a další vzdělávání pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť (zejména psychologům a speciálním pedagogům) a také pro ně vytváří nové diagnostické nástroje. Některé diagnostické nástroje také bezplatně zapůjčuje. Všechny tyto aktivity se týkají jak oblasti poradenství obecně, tak specificky oblasti péče o nadané. Sekce rovněž zajišťuje metodické vedení a další vzdělávání pro členy pracovních skupin koordinátorů péče o nadané, je zastoupena v Resortní pracovní skupině pro podporu nadání a podílí se na přípravě koncepcí péče o nadané.Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Světlana Durmeková - psycholožka a nově také Lucie Černá - psycholožka a speciální pedagožka, externě lektoři programů DVPP a koordinátoři péče o nadané Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit psychologie a speciální pedagogika Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci zejména s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a různými (základními) školami zaměřujícími se na péči o nadané Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty existence pracovních skupin koordinátorů péče o nadané a další vzdělávání jejich členů, vytváření a vydávání diagnostických nástrojů využívaných v oblasti péče o nadané, podnět ke vzniku Resortní pracovní skupiny k péči o nadané, podíl na vymezení Standardu komplexního vyšetření mimořádného nadání v PPP Referenční osoby MŠMT, koordinátoři péče o nadané, doc. Portešová, doc. Hříbková, účastníci jednotlivých programů DVPP z oblasti péče o nadané  Finanční náročnost účasti cílových skupin Kursovné u DVPP a prodej diagnostických nástrojů, pokud jsou však naše náklady sníženy vlivem financování z nějakých projektů, náklady pro cílovou skupinu úměrně tomu snižujeme.