Pedagogicko-psychologická poradna, Nový Jičín, p.o.

  • Poradny

www.pppnj.cz
Žižkova 3, 741 01 Nový Jičín
Mgr. Jiří Novák
Tel.: 556771144
Tel.: 731664765
info@pppnj.cz
Člen KSPN
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: klienti PPP: děti, žáci, rodiče a pedagogové Rozsah působnosti: regionální Typ talentcentra: poradenské Zaměření oborové: pedagogicko-psychologické poradenství Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: individuální pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika, metodická podpora pro pedagogy, klub rodičů a nadaných dětí pro klienty PPP Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit individuální pedagogicko-psychologické poradenství a diagnostika a metodická podpora pro pedagogy (viz standardní činnosti PPP dle Vyhl. č. 72/2005 Sb.), klub rodičů a nadaných dětí pro klienty PPPRealizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Mgr. Marek Khýr - psycholog, zástupce ředitele PPP, člen pracovní skupiny psychologů NÚV Praha;Mgr. Helena Pýchová - psycholog;a další odborní pracovníci PPP (psychologové a spec. pedagogové) Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit možnost kontaktu na další specialisty Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci NÚV Praha, PhDr. Durmeková;MU Brno, Doc. Portešová Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Referenční osoby Finanční náročnost účasti cílových skupin veškeré služby jsou nezpoplatněné, poskytovány v souladu se standardy činnosti PPP dle Vyhl. č. 72/2005 Sb. o poradenských službách ve školství