Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje

  • Poradny

www.ppp-olomouc.cz
U sportovní haly 1a, 779 00 Olomouc
Mgr. Lenka Hetová
Tel.: 
Tel.: 
hetova@ppp-olomouc.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje je státním školským zařízením v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 72/2005 Sb. V tomto kontextu jsou poskytované služby bezplatné a jsou určeny žákům a studentům základních, středních škol a vyšších odborných škol, jejich rodičům a učitelům. Nabízí pomoc zejména při řešení výukových a výchovných potíží, zahrnujících specifické poruchy učení a chování, poruchy autistického spektra, mentální postižení, tělesné postižení, smyslové postižení, při posouzení školní zralosti, s výběrem vhodné SŠ, při řešení sociálně patologických jevů a s péčí o mimořádně nadané žáky.