PROTEBE - Vyšehradští včelaříci

  • Nestátní nezisková organizace

www.vcelarici.cz
V Pevnosti 4, 128 00 Praha
Jiří Cafourek
Tel.: 000000000
Tel.: 604739121
prezident@email.cz
Člen SIPON

Základní údaje o činnosti

Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: školní mládež - ZŠ, SŠ, VŠ

Rozsah působnosti: regionální, krajský, celorepublikový

Typ talentcentra: vzdělávací, poradenské, informační, koordinační

Zaměření oborové: ochrana přírody, opylovači, včelařství

Podrobný popis činnosti

Podrobný popis činnosti a aktivit

Činnost je složena jednak ze systematické a pravidelné práci s místní talentovanou mládeží v oblasti včelařství a ochrany přírody (kroužková činnost, oblastní vědomostní soutěže) tak na práci s talentovanou včelařskou mládeží v celostátním měřítku. Organizujeme celostátní tematicky zaměřené soutěže výtvarné, fotografické, vzdělávací. Ve vzdělávací oblasti je to soutěž ZLATÁ VČELA (ZV). Samostatně organizujeme celostátní kolo ZV pro kategorii studentů SŠ a SOU a podílíme se na organizaci celostátního finále ZV pro kategorie žáků ZŠ v Nasavrkách.
Další oblastí naší činnosti je vzdělávání mládeže v rámci pořádání besed, přednášek a kurzů jak v našem sídle, tak přímo v prostorách školních zařízení.
Zároveň fungujeme jako poradna při osobním, mailovém i telefonickém kontaktu.

Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra

Cafourek Jiří - komise pro práci s mládeží Českého svazu včelařů, místopředseda MěV ČSV Praha, vedoucí kroužku mladých včelařů VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘICI.
Uváčik Augustin - učitel včelařství ČSV
RNDr. Jiří Píza - komise pro mládež ČSV

Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit

Realizační tým je složen v dané oblasti ze špičkových odborníků - přes to je schopen zajistit případnou součinnost v odborných otázkách s dalšími specialisty.

Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci

Spolupracujeme s těmito subjekty:
- odborné oddělení Českého svazu včelařů
- komise pro práci s mládeží ČSV
- Výzkumný ústav včelařský DOL
- spolek VČELÍ STRÁŽ při ČSV
- Český svaz ochránců přírody

Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty

-

Referenční osoby

RNDr. Švamberk Václav - učitel včelařství, předseda ČSV, předseda komise pro mládež ČSV.
vsvamberk@gmail.com

Finanční náročnost účasti cílových skupin

Finanční zajištění je řešeno prostřednictvím dotací, grantů a vlastních prostředků. Klienti drtivou většinu aktivit nehradí.